חיפוש
פעולות
Skip Navigation Linksעמוד הביתאודות איילוןאיילון ביטוחועדות דירקטוריון

ועדות דירקטוריון ביטוח


ועדת ביקורת -
מתכנסת לפחות שש פעמים בשנה
 1. אבי יהב (דח"צ) - יו"ר 
 2. איריס דנון (דח"צ)
 3. רו"ח איתן לוי (דח"צ)
ועדת תגמול - מתכנסת לפחות אחת לשנה וכן לפי הצורך
 1. אבי יהב (דח"צ) -  יו"ר
 2. רו"ח איתן לוי (דח"צ)
 3. גב' איריס דנון (דח"צ)
 4. גב' נחמה רחמני-סברון
ועדת מאזן - מתכנסת לפחות ארבע פעמים בשנה
 1. אבי יהב (דח"צ) – יו"ר
 2. איריס דנון (דח"צ)
 3. רו"ח איתן לוי (דח"צ)
 4. יונתן דולברג
 5. ישראל דוד
ועדת סולבנסי וניהול סיכונים - מתכנסת לפחות פעמיים בשנה
 1. יונתן דולברג - יו"ר
 2. נחמה רחמני-סברון
 3. ישראל דוד
 4. אבי יהב (דח"צ)
ועדה לאסטרטגיה עסקית - מתכנסת לפי הצורך
 1. אבי יהב (דח"צ) – יו"ר
 2. לוי רחמני
ועדת שירות - מתכנסת כארבע פעמים בשנה
 1. רו"ח איתן לוי (דח"צ) - יו"ר
 2. אבי יהב (דח"צ)
 3. גב' נחמה רחמני-סברון
 
ועדת השקעות משתתפת - מתכנסת אחת לשבועיים
 1. מולי רבינא (נח"צ) - יו"ר
 2. דרור נגל (נח"צ)
 3. יונתן דולברג
ועדת השקעות נוסטרו - מתכנסת כאחת לחודש
 1. ישראל דוד
 2. אהרון הילדסהיימר
 3. יניב פגוט
 

דירקטוריון

למידע נוסף