חיפוש
פעולות
Skip Navigation Linksעמוד הביתאודות איילוןאיילון אחזקותועדות דירקטוריון

ועדות דירקטוריון

ועדות דירקטוריון איילון אחזקות


ועדת ביקורת

  • רונית קורן (דח"צ) – יו"ר
  • מירון איזקסון (דח"צ)
  • אירית שטרן

ועדת תגמול

  • רונית קורן (דח"צ) – יו"ר
  • מירון איזקסון (דח"צ)
  • אירית שטרן

ועדה לבחינת דוחות כספיים

  • רונית קורן (דח"צ) – יו"ר
  • מירון איזקסון (דח"צ)
  • אירית שטרן