חיפוש
פעולות

כדי להוסיף בן משפחה לביטוח הבריאות עליך לשלוח אלינו טופס הצטרפות והצהרת בריאות <לינק>. במידת הצורך, יש לצרף אישורים רפואיים רלוונטיים. את הטפסים והאישורים אפשר לשלוח באמצעות צור קשר  באתר, במייל bht@ayalon-ins.co.il, בפקס 03-7569566 או באמצעות סוכן הביטוח שלך.

אם חל שינוי במצב המשפחתי שלך בעקבות חתונה, גירושין וכדומה, תוכל לשלוח אלינו טופס עדכון פרטים אישיים, או מכתב עם עדכון שלך על השינויים, באמצעות צור קשר, באתר, במייל Bht@ayalon-ins.co.il, או בפקס שמספרו 03-7569566.
אפשר לעדכן אותנו גם באמצעות סוכן הביטוח שלך או באמצעות מרכז שירות הלקוחות שלנו בטלפון 1-800-35-2001.

קיימת חשיבות רבה לכך שהכיסויים בביטוח הבריאות יתאימו בדיוק לצרכים שלך ושל משפחתך. על מנת להתאים את הכיסויים, תוכל לשלוח אלינו טופס בקשת שינוי <לינק>, או מכתב עם עדכון שלך על השינויים, באמצעות צור קשר, באתר, במייל Bht@ayalon-ins.co.il, או בפקס שמספרו 03-7569566.
תוכל גם לפנות לסוכן הביטוח האישי שלך או למרכז שירות הלקוחות שלנו באמצעות צור קשר, באתר או בטלפון 1-800-35-2001.

עליך להעביר טופס בקשה לביטול חתום על ידך. את הטופס אפשר לשלוח במייל Bht@ayalon-ins.co.il  , בפקס 03-7569566 או באמצעות סוכן הביטוח שלך.

מעוניין לקבל הצעה לביטוח?

מעוניין לקבל הצעה לביטוח?
שם מלא
דוא"ל
Phone Pref
מספר נייד
Subject
תוכן הפניה
באנר שיווקי ביטוח תאונות אישיות

הגנה מתאונות
ביטוח תאונות אישיות לך ולמשפחתך