חיפוש
פעולות

סוגי התביעות בביטוח דירה

רוצה להגיש תביעה? ריכזנו עבורך את כל סוגי התביעות ומה צריך לעשות כדי להגיש תביעה.
 • התביעה נבדקת בחברה
  התביעה נבדקת בחברה התביעה נבדקת בחברה התביעה נבדקת בחברה
 • התביעה נבדקת בחברה
  התביעה נבדקת בחברה התביעה נבדקת בחברה התביעה נבדקת בחברה
 • סטטוס תביעה
  סטטוס תביעה סטטוס תביעהסטטוס תביעה סטטוס תביעה
 • הטיפול הסתיים
  הטיפול הסתיים הטיפול הסתיים הטיפול הסתיים

לקוח איילון בביטוח דירה?


אם פרצו לך לדירה, מגיע לך פיצוי מאיתנו, בהתאם לתנאי הביטוח שלך. על מנת להגיש תביעה, עליך להודיע לנו מיד על האירוע בטלפון 6679*

איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?

בהתאם למקרה, יתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספים

לאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים?

ניתן לשלוח באמצעות: פקס, דואר, דוא"ל, סוכן הביטוח שלך ובאתר

 • מספר הפקס שלנו 03-7569557
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח, צוות תביעות דירה, אבא הלל סילבר 12, רמת גן, מיקוד 5250606 ת.ד 10957
 • סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי
 • הדוא"ל שלנו tviotp@ayalon-ins.co.il 
  צור קשר


עם קבלת המסמכים, מחלקת תביעות תבדוק את זכאותך לפיצוי בהתאם לתנאי הביטוח שלך.

אנחנו כאן בשבילך

למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:

איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי?

 

מסמך הנחיות מפורט

הנחיות בגין נזקי פריצה שוד וגניבה

לקוח איילון בביטוח דירה?

אם הדירה נפגעה משריפה, מגיע לך פיצוי מאיתנו, בהתאם לתנאי הביטוח שלך. 
לשירותך, מדריך להגשת תביעה במקרה של שריפה.

איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?

 • טופס התביעה חתום
 • תמונות הנזק שנגרם לדירה
 • רשימה מפורטת של הפריטים שניזוקו והשווי שלהם
 • תמונות וחשבוניות קניה של הפריטים שניזוקו – אם יש
 • אישור הרשות הארצית לכבאות והצלה, אם הגיעו למקום האירוע
 • אישור משטרה, אם הגיעו למקום האירוע
 • צילום המחאה או אישור מהבנק על ניהול חשבון טופס תשלום תגמולי ביטוח בהעברה בנקאית

בהתאם למקרה, יתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספים.


לאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים?

ניתן לשלוח באמצעות: פקס, דואר, דוא"ל, סוכן הביטוח שלך ובאתר

 • מספר הפקס שלנו 03-7569557
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח, צוות תביעות דירה, אבא הלל סילבר 12, רמת גן, מיקוד 5250606 ת.ד 10957
 • סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי 
 • צור קשר

עם קבלת המסמכים, מחלקת תביעות תבדוק את זכאותך לפיצוי בהתאם לתנאי הביטוח שלך.
 

אנחנו כאן בשבילך

למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:

איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי?

מסמך הנחיות מפורט

הנחיות בגין נזקי אש והתפוצצות

לקוח איילון בביטוח דירה?

אם אחד החפצים המבוטחים שאינם תכשיטים אבד, נגנב או שנגרם לו נזק, מגיע לך פיצוי מאיתנו, בהתאם לתנאי הביטוח שלך.

איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?

 • טופס התביעה חתום
 • תמונות של הנזק שנגרם  לחפץ
 • הצעת מחיר לתיקון הנזק
 • אישור משטרה (במקרה גניבה)
 • חשבונית רכישה (תאריך רכישה, דגם)
 • דו"ח סוקר (הסוקר ששלחנו אליך בעת רכישת הביטוח). יש לציין מספר פריט בדו"ח
 • צילום המחאה או אישור מהבנק על ניהול חשבון טופס תשלום תגמולי ביטוח בהעברה בנקאית

בהתאם למקרה, יתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספים


לאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים?

ניתן לשלוח באמצעות: פקס, דואר, דוא"ל, סוכן הביטוח שלך ובאתר

 • מספר הפקס שלנו 03-7569557
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח, צוות תביעות דירה, אבא הלל סילבר 12, רמת גן, מיקוד 5250606 ת.ד 10957
 • סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי 
  צור קשרעם קבלת המסמכים, מחלקת תביעות תבדוק את זכאותך לפיצוי בהתאם לתנאי הביטוח שלך.


 

אנחנו כאן בשבילך

למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:

איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי?

מסמך הנחיות מפורט 

הנחיות בגין נזק לפריטים שאינם תכשיטים במסגרת כל הסיכונים

לקוח איילון בביטוח דירה?

אם אחד או יותר מהתכשיטים שלך אבד, נגנב או שנגרם לו נזק, מגיע לך פיצוי מאיתנו, בהתאם לתנאי הביטוח שלך.

לשירותך, מדריך להגשת תביעה במקרה של נזק, אובדן או גניבה של תכשיטים.


איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?

 • טופס התביעה חתום
 • תמונות של הנזק שנגרם 
 • הצעת מחיר לתיקון הנזק
 • אישור משטרה (במקרה גניבה)
 • חשבונית רכישה של התכשיטים (תאריך רכישה, דגם)
 • דו"ח סוקר (הסוקר ששלחנו אליך בעת רכישת הביטוח). יש לציין מספר פריט בדו"ח
 • צילום המחאה או אישור מהבנק על ניהול חשבון טופס תשלום תגמולי ביטוח בהעברה בנקאית

בהתאם למקרה, יתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספים


לאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים?

ניתן לשלוח באמצעות: פקס, דואר, דוא"ל, סוכן הביטוח שלך ובאתר

 • מספר הפקס שלנו 03-7569557
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח, צוות תביעות דירה, אבא הלל סילבר 12, רמת גן, מיקוד 5250606 ת.ד 10957
 • סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי 
 • צור קשרעם קבלת המסמכים, מחלקת תביעות תבדוק את זכאותך לפיצוי בהתאם לתנאי הביטוח שלך.


 

אנחנו כאן בשבילך


למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:

איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי?

מסמך הנחיות מפורט

הנחיות בגין נזקי תכשיטים במסגרת כל הסיכונים

לקוח איילון בביטוח דירה?


אם הדירה שלך נפגעה מרעידת אדמה, מגיע לך פיצוי מאיתנו, בהתאם לתנאי הביטוח שלך.
לשירותך, מדריך להגשת תביעה במקרה של נזקי רעידת אדמה.


איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?

 

בהתאם למקרה, יתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספים


לאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים?

ניתן לשלוח באמצעות: פקס, דואר, דוא"ל, סוכן הביטוח שלך ובאתר

 • מספר הפקס שלנו 03-7569557
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח, צוות תביעות דירה, אבא הלל סילבר 12, רמת גן, מיקוד 5250606 ת.ד 10957
 • סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי 
  צור קשרעם קבלת המסמכים, מחלקת תביעות תבדוק את זכאותך לפיצוי בהתאם לתנאי הביטוח שלך.


אנחנו כאן בשבילך

למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:

איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי?

 

מסמך הנחיות מפורט

הנחיות בגין נזקי רעידת אדמה

 

לקוח איילון בביטוח דירה?


אם נגרם לך נזק לטלוויזיה, וידאו, מערכות קול או למחשב הביתי שלך, מגיע לך פיצוי מאיתנו, בהתאם לתנאי הביטוח שלך.
לשירותך, מדריך להגשת תביעה במקרה של נזק לחפצים אלקטרוניים בדירה.

איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?

בהתאם למקרה, יתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספים


לאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים?

ניתן לשלוח באמצעות: פקס, דואר, דוא"ל, סוכן הביטוח שלך ובאתר

 • מספר הפקס שלנו 03-7569557
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח, צוות תביעות דירה, אבא הלל סילבר 12, רמת גן, מיקוד 5250606 ת.ד 10957
 • סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי 
 • צור קשר


עם קבלת המסמכים, מחלקת תביעות תבדוק את זכאותך לפיצוי בהתאם לתנאי הביטוח שלך.


אנחנו כאן בשבילך

למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:

איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי?


מסמך הנחיות מפורט

הנחיות בגין נזקי טלוויזיה וידאו ומחשב

לקוח איילון בביטוח דירה?


אם הדירה  נפגעה מנזקי טבע, מגיע לך פיצוי מאיתנו, בהתאם לתנאי הביטוח שלך.
לשירותך, מדריך להגשת תביעה במקרה של נזקי טבע.


איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?

בהתאם למקרה, יתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספים

לאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים?

ניתן לשלוח באמצעות: פקס, דואר, דוא"ל, סוכן הביטוח שלך ובאתר

 • מספר הפקס שלנו 03-7569557
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח, צוות תביעות דירה, אבא הלל סילבר 12, רמת גן, מיקוד 5250606 ת.ד 10957
 • סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי 
  צור קשר


עם קבלת המסמכים, מחלקת תביעות תבדוק את זכאותך לפיצוי בהתאם לתנאי הביטוח שלך.


אנחנו כאן בשבילך

למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:

איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי?

מסמך הנחיות מפורט

טופס הנחיות מפורט של תביעה בגין נזקי טבע

לקוח איילון בביטוח דירה?


אם האופניים נגנבו או שנגרם להם נזק, מגיע לך פיצוי מאיתנו, בהתאם לתנאי הביטוח שלך.
לשירותך, מדריך להגשת תביעה במקרה של נזק לאופניים או גניבת אופניים.


איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?

בהתאם למקרה, יתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספים


לאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים?

ניתן לשלוח באמצעות: פקס, דואר, דוא"ל, סוכן הביטוח שלך ובאתר

 • מספר הפקס שלנו 03-7569557
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח, צוות תביעות דירה, אבא הלל סילבר 12, רמת גן, מיקוד 5250606 ת.ד 10957
 • סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי 
  צור קשר


עם קבלת המסמכים, מחלקת תביעות תבדוק את זכאותך לפיצוי בהתאם לתנאי הביטוח שלך.


אנחנו כאן בשבילך

למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:

איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי?

מסמך הנחיות מפורט

הנחיות בגין נזק לאופניים

לקוח איילון בביטוח דירה?


אם פגעו בדירה שלך בזדון, כלומר בכוונה תחילה, מגיע לך פיצוי מאיתנו, בהתאם לתנאי הביטוח שלך.
לשירותך, מדריך להגשת תביעה במקרה של פגיעה בזדון.


איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?

בהתאם למקרה , יתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספים.

לאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים?

ניתן לשלוח באמצעות: פקס, דואר, דוא"ל, סוכן הביטוח שלך ובאתר

 • מספר הפקס שלנו 03-7569557
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח, צוות תביעות דירה, אבא הלל סילבר 12, רמת גן, מיקוד 5250606 ת.ד 10957
 • סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי 
  צור קשרעם קבלת המסמכים, מחלקת תביעות תבדוק את זכאותך לפיצוי בהתאם לתנאי הביטוח שלך.


אנחנו כאן בשבילך


למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:

איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי?

מסמך הנחיות מפורט

הנחיות בגין נזקי זדון

לקוח איילון בביטוח דירה?

אם התנגש רכב בדירה שלך (אימפקט), מגיע לך פיצוי מאיתנו, בהתאם לתנאי הביטוח שלך. 
לשירותך, מדריך להגשת תביעה במקרה של אימפקט.

איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?

בהתאם למקרה , יתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספים.

לאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים?

ניתן לשלוח באמצעות: פקס, דואר, דוא"ל, סוכן הביטוח שלך ובאתר

 • מספר הפקס שלנו 03-7569557
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח, צוות תביעות דירה, אבא הלל סילבר 12, רמת גן, מיקוד 5250606 ת.ד 10957
 • סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי 
  צור קשר


עם קבלת המסמכים, מחלקת תביעות תבדוק את זכאותך לפיצוי בהתאם לתנאי הביטוח שלך.
 

אנחנו כאן בשבילך

למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:

 1. בטלפון: 6679*
 2. בדוא"ל: tviotp@ayalon-ins.co.il 
 3. צור קשר
 4. סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי 

איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי ?

מסמך הנחיות מפורט

הנחיות בגין נזק התנגשות רכבים (אימפקט) בדירה

לקוח איילון בביטוח דירה?


אם נשברו לך בבית זכוכיות, כיורים או מראות, מגיע לך פיצוי מאיתנו, בהתאם לתנאי הביטוח שלך.  אם נשברו לך בבית זכוכיות, כיורים או מראות, מגיע לך פיצוי מאיתנו, בהתאם לתנאי הביטוח שלך.


איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?


בהתאם למקרה, יתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספים .

לאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים?

ניתן לשלוח באמצעות: פקס, דואר, דוא"ל, סוכן הביטוח שלך ובאתר

 • מספר הפקס שלנו 03-7569557
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח, צוות תביעות דירה, אבא הלל סילבר 12, רמת גן, מיקוד 5250606 ת.ד 10957
 • סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי 
  צור קשרעם קבלת המסמכים, מחלקת תביעות תבדוק את זכאותך לפיצוי בהתאם לתנאי הביטוח שלך.


אנחנו כאן בשבילך


למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:

איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי?

מסמך הנחיות מפורט

הנחיות בגין נזקי שמשות שיש וכלים סניטריים

לקוח איילון בביטוח דירה?


במקרה שהדירה שלך נפגעה כתוצאה משיטפון והצפה, מגיע לך פיצוי מאיתנו, בהתאם לתנאי הביטוח שלך.
לשירותך, מדריך להגשת תביעה במקרה של שיטפון והצפה.


איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?


בהתאם למקרה, יתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספים.


לאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים?

ניתן לשלוח באמצעות: פקס, דואר, דוא"ל, סוכן הביטוח שלך ובאתר

 • מספר הפקס שלנו 03-7569557
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח, צוות תביעות דירה, אבא הלל סילבר 12, רמת גן, מיקוד 5250606 ת.ד 10957
 • סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי 
  צור קשרעם קבלת המסמכים, מחלקת תביעות תבדוק את זכאותך לפיצוי בהתאם לתנאי הביטוח שלך.


אנחנו כאן בשבילך

למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:

איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי?

 1. און-ליין באזור האישי שלך, בירור סטטוס תביעה
 2. מוקד שירות לקוחות בטלפון 6679*
 3. סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי 

מסמך הנחיות מפורטות

הנחיות בגין נזקי שיטפון והצפה

לקוח איילון בביטוח דירה?

אם צד שלישי: אורח, בעל מקצוע, או כל עובר אורח נפגע בדירה שלך, או שרכוש של צד שלישי נפגע בדירה שלך, ואתה נתבע בשל הפגיעה בגוף או ברכוש, , ייכול להיות שמגיע לך פיצוי מאיתנו, בהתאם לתנאי הביטוח שלך. לשירותך, מדריך להגשת תביעה במקרה של אחריות כלפי צד שלישי.

איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?

 • טופס התביעה חתום
 • אישור אי הגשה מקורי - אישור שצד ג' לא תובע במקביל גם את חברת הביטוח שלו. את האישור יש לבקש מחברת הביטוח של צד  ג
 • צילום ת.ז וספח של צד ג'
 • במקרה של נזקי גוף – אישורים רפואיים על הפגיעה
 • במקרה של נזק לרכוש – תמונות ממקום האירוע והצעת מחיר לתיקון הנזק .
 • צילום המחאה או אישור מהבנק על ניהול חשבון וטופס תשלום תגמולי ביטוח בהעברה בנקאית

בהתאם למקרה, יתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספים.

לאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים?

ניתן לשלוח באמצעות: פקס, דואר, דוא"ל, סוכן הביטוח שלך ובאתר

 • מספר הפקס שלנו 03-7569557
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח, צוות תביעות דירה, אבא הלל סילבר 12, רמת גן, מיקוד 5250606 ת.ד 10957
 • סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי 
 • צור קשר


עם קבלת המסמכים, מחלקת תביעות תבדוק את זכאותך לפיצוי בהתאם לתנאי הביטוח שלך.


אנחנו כאן בשבילך

למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:

איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי?

מסמך הנחיות מפורט

הנחיות לצד ג הפונה בבקשה לתשלומי ביטוח לתביעת גוף

כללים לישוב תביעות

מבוטח/ת יקר/ה,
מסמכים אלה יסייעו לך בהבנת הליך בירור וישוב תביעה וכוללת את המסמכים הבאים:
1. מערכת כללים לבירור וישוב תביעות
2. מסמך הליך בירור וישוב התביעה