חיפוש
פעולות
Skip Navigation Linksעמוד הביתמוצרי חיסכון ופנסיהאיילון פנסיה וגמלאיילון פנסיה וגמל - הודעת מיזוג

איילון פנסיה וגמל - הודעת מיזוג


הודעה על העברת הניהול והמיזוג של קרנות פנסיה וקופות גמל מאיילון פנסיה וגמל בע"מ
למיטב דש גמל ופנסיה בע"מ


הננו מתכבדים להודיע כי בהתאם להוראות הסכם מיום 9 במאי, 2016, מוזגה ביום 31 בדצמבר 2016 איילון פנסיה וגמל בע"מ ("איילון"), חברה בבעלות מלאה של איילון חברה לביטוח בע"מ, עם ולתוך מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ ("מיטב דש"), חברה בבעלות מלאה של מיטב דש השקעות בע"מ, ובמסגרת זו הועבר ניהול קופות וקרנות איילון המפורטות להלן (על כלל עמיתיהן ונכסיהן) לידי מיטב דש ("עסקת המיזוג" ו-"העברת הניהול", בהתאמה).


להלן רשימת קרנות הפנסיה וקופות הגמל שנוהלו על ידי איילון ואשר ניהולן הועבר למיטב דש:

  • איילון פיסגה קרן פנסיה כללית (מס' 657)
  • איילון פיסגה קרן פנסיה מקיפה (מס' 131)
  • איילון תגמולים ואישית לפיצויים מסלולית (מס' 258)
  • איילון אגוד תגמולים (מס' 247)
  • איילון השתלמות מסלולית (מס' 398)
  • איילון מרכזית לפיצויים מסלולית (מס' 512)
  • תצפית קופת מסלולים מרכזית לפיצויים (מס' 615)
  • ("קופות וקרנות איילון")

 

בהתאם לאמור, מידע ונתונים אודות חשבונותיך הממוזגים במיטב דש יהיו זמינים לך באתר האינטרנט של מיטב דש גמל
החל מיום 15.1.2017 בכתובת: https://www.meitavdash.co.il


לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות במיטב דש בטלפון 3366*, שלוחה 3.


קישור ישיר לאתר עמיתים https://customers.meitavdash.co.il/home/loginuser

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, ח.פ. 51-206520-2
מען: רחוב ששת הימים 30 בני ברק
פקס: 03-7903200


 

הודעה על העברת הניהול והמיזוג
פרטי הקופות המתמזגות ומספריהן

מעוניין לקבל הצעה לביטוח?

מעוניין לקבל הצעה לביטוח?
שם מלא
דוא"ל
Phone Pref
מספר נייד
Subject
תוכן הפניה
באנר שיווקי ביטוח תאונות אישיות

הגנה מתאונות
ביטוח תאונות אישיות לך ולמשפחתך